miércoles, 9 de julio de 2008

PROYECTOS DE TRABAJO 1

Este curso 2007/2008 fui la coordinadora de PROXEDU y tomé algunas anotaciones de las ponencias a las que tuvimos la suerte depoder asistir. Son notas esquemáticas que espero que os sirvan. Están en gallego pero si queréis traducidlas aquí.

APRENDENDO CON Mª TERESA NEIRA GONZALEZ


 • TRABALLO POR PROXECTOS VS PROXETOS DE TRABALLO

  • Un conto non sirve para levar a cabo un proxecto porque pode non ser verdade

  • Un texto expositivo si que vale para os proxectos. Para amosar e aprender

  • Prensa, vale ás veces


 • Metodoloxía científica

 • Papel da persoa docente

 • Papel do alumnado

 • Fases

 • Fundamental: dossier:

  • Mural

  • Libro

  • Conferencia

 • Fases (Donna Ogle)

 • DIFERENCIA NO TRABALLO POR PROXECTOS CUNHA PROGRAMACIÓN CONVENCIONAL

  • Os temas zurdeen, non se propoñen sempre

  • Tense en conta o que xa saben e o que queren saber

  • Deseño aberto e varia no seu desenvolvemento

  • Os tempos son flexibles aproximadamente

  • Os erros valoranse positivamente como pasos necesarios no aprendizaje

  • Priman os procesos

  • O proxecto é un fin en si mesmo e non unha excusa para forzar a integración de contados

  • Lengua escrita: hai que ler e hai que escribir

  • Arte debuxo: forma fundamental de recoller ideas previas

  • Lóxica matemática, ed. Musical: pode ou non estar dentro

  • Non existe unha preocupación por cubrir todolos contados en cada proxecto senon máis por desevolver as capacidades necesarias. Relación entre áreas non forzada dase naturalmente

 • Diferenciar libro uso social del libro de texto

 • PROPIEDADES DO TEXTO EXPOSITIVO

  • Función: adquirir coñecementos específicos

  • Público: diverso o especializado

  • Autores: normalmente é bibliografía

  • Léxico: particular r específico dun tema

  • Categorías gramaticais

  • Estructura: negrita, índice,..

  • Tipografía e formato

  • Modo de lectura

  • Uso posterior á lectura

  • Título

  • Relación imaxe/texto

  • Soporte

  • Personaxes: non ten

  • Temática: todas

 • 1º trimeste non é posible porque teñen 3 anos .No primeiro trimestre: manter actitudes de ointes: lectura de contos, cartas, noticias xornal…

 • Non organiza todo o currículo por proxectos, intercala proxectos e secuencias didácticas

 • Facer un proxecto riguroso ou dos ao curso

 • Papel continuo no encerado

  • Que saben

  • Que queren saber

  • Onde buscamos información

 • Rincón do proxecto

 • Organizamos para responder

  • Lectura previa por profes y seleccionar

  • Índice: si algunha palabra nos servirá para responder

  • Reler párrafos breves

  • Índice ao final do traballo despois de ordear

  • Recollida de ideas previas por un debuxo

  • 3 anos: pactar con eles o texto. Introducción por partes, non cortar as frases, cada un, unha frase

  • Repartir: uns escriben e outros debuxan

  • Lengua: información na lengua que se le para fomentar o bilingüísmo

 • O tempo

  • Non enche todo

  • Un día á semana: conto

  • Unha vez ao mes: pé de foto

  • Unha vez ao mes: foto interpretación gráficamente y verbalmente

 • Poner un marcador no número de páxina

 • Dossier para casa: Textos + sus dibujos + sus aportaciones

 • De un proxecto saen secuencias didácticas

 • Para ser un proxecto ten que ter todas as fases

 • Senon hai ao final unha materialización non hai proxectos

 • Secuencias didácticas: matemáticas, música, arte, dramatización, teatro,…

 • Clasificación dos tipos de textos

  • Informativos

  • Enumerativos

  • Prescriptitos

  • Expositivos

  • Literarios

 • Texto para proxectos os Expositivos: transmitir ou comprender

  • Reseñas

  • Biografías

  • Dossiers

  • Informes

  • Descripcións

  • Libros de texto

  • Libros de consulta

  • Artigos temáticos

  • Etc

 • Percorrido do punto

 • Bocetos (debuxos)

 • Letras móviles (con celo)

  • 3 anos

   • Con modelo: direccionalidade

  • 4 anos

   • Sen modelo: dándolles as letras

  • 5 anos

   • Escribir as palabras directamente. Compoñer o título

 • Decirlles que busquen a que soa a que soa SEREA, SEAER. Busca a que se parece Sergio

 • Escribir data

 • Poesías

  • 1 verso por día ata terminar

  • Recitado do poema ata que o temos memorizado

  • Actividades

   • Memorizar e recitar

   • Propoñer e escribir título

   • Ilustrar o poema

   • Actividades desenvolvemento da escritura

    • Destacar unha palabra que se repite, a palabra que aparecía 3 veces, 4 veces. 1 ten que recitar e outros contar

 • VACIADO Y COLOREA

  • 3 anos

   • Buscar nome de color

  • 4 anos

   • Buscar letras do seu nome

 • Pinturas: la pajarita metalizadaNo hay comentarios: